231 s + 67 s/b levha, Türkçe, Almanca ve Fransızca makaleler.

İçindekiler:

 • Anabolu, M. U. / Azeus Labraundos ve Apollon Lairbenos'un Simgesi Olarak Labrys

 • Anabolu, M. U. / Yeni Birkaç Figürlü Konsol Hakkında

 • Bilgin, A. İ. - M. Önder / Philadelphia'da, Roma Devrine Ait Bir Nekropol Sondajı

 • Christol, M. - Th. Drew-Bear / Une Famille d'Italiens en Lydie

 • Corsten, Th. / Inschriften aus dem Museum von Denizli

 • Dedeoğlu, H. - H. Malay / Kuzey Lydia'dan Bir Mozaik-Yazıt

 • Doğer, E. / Helvacıköy-Höyücek'de Bulunmuş Kazıma Figürlü Bir Stel

 • Doğer, E. / Some Boundary Sloncs in Southern Aiolis

 • Durugönül, S. / Kilikia Kulelerinin Tarihteki Yeri

 • Engelmann, H. / Philostrat und die Agora von Ephesos

 • Gezgin, İ. / Datça-Burgaz Mevkii Kazı Sonuçları

 • Herrmann, P. / Eine 'Pierre Errante': Ephebenkatalog aus Iasos in Milet

 • Kozbe, G. / Muş Ovası Yüzey Araştırmalarında Ele Geçen Erken Transkafkasya Çanak Çömleği Işığında Bölgenin Erken Tunç Çağı'nın Yeniden Değerlendirilmesi

 • Malay, H. / L. Robert

 • Malay, H. - H. Dedeoğlu Kuzey Lydia'dan Bir Mozaik-Yazıt

 • Ölmez, F. / Karia'daki Piginda ve Zeus Pigindenos Kültü

 • Önder, M. - A. İ. Bilgin / Philadelphia'da, Roma Devrine Ait Bir Nekropol Sondajı

 • Polat G. / Mysia'daniki Yeni Stel

 • Ricl, M. / Les Katagrafai du Sanctuaire d'Apollon Lairbenos

 • Robert, L. / "Epigrafi ve Yunan-Latin Epigrafisi" (Çev. N. Şahin)

 • Şahin, S. / Türkiye Genelinde Eskiçağ Bilimleri ve Eskiçağ Tarihi Temel Bilimleri

 • H. Taeuber / Inschriften aus dem Bereich des Oberen Kaikos-Tales 

 • Tanrıver, G. / Mysia'da Epigrafi Araştırmaları II

02323112527

 egearkeolojidergisi.com. 

02323881102

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü