Cilt IX 2007/1

140 s, s/b resimler, 2 İngilizce 6 Türkçe makale.

 • Polat, Gürcan - Yasemin Polat / Antandros Nekropolü 2001-2006 Yılları Ön Raporu
  (Preliminary Report of Antandros Necropolis, 2001-2006 Excavation Seasons).

 • Erdal, Yılmaz S. / İkiztepe'den Erken Tunç Çağı'na Ait Bir Trepanasyon Örneği
  (A Case of Early Bronze Age Trepanation from İkiztepe)

 • Akdeniz, Engin / Kadıkalesi Kazısı Miken Buluntuları
  (Mycenaean Findsfrom the Excavation of Kadıkalesi)

 • Ona, Serdar / Cizre-Silopi Ovası'nda Yapılan Son İncelemeler Işığında Erken Demir Çağı Yivli Çanak Çömleğinin Dağılımı Üzerine Olası Bir Öneri
  (A New Approach about Early Iron Age Groovy Ware's Distribution on the Basis of Recent Investigations in the Cizre-Silopi Plain)

 • Cankardeş-Şenol, Gonca / Parmeniskos Group: Evidence from Alexandria-Egypt
  (Parmeniskos Grubu: İskenderiye-Mısır'dan Kanıtlar)

 • Şenol, Ahmet Kaan / Hellenistik Dönem'de Khios ve Lesbos Şarabının Mısır'a İhracatı
  (The Exportation of Khian and Lesbian Wine to Egypt during the Hellenistic Period)

 • Malay, Hasan - Ricl, Marijana / A New Imprecation Against Desecrators of the Grave from Northwest Lydia
  (Kuzeybatı Lydia'dan Yeni Bir Mezar Lanetlemesi)

 • Büyükkolancı, Mustafa - Elçin Doğan / Efes Ayasuluk Tepesi'nde Bulunan Figürinler
  (Figurines from Ephesos, Ayasuluk Hill)

02323112527

 egearkeolojidergisi.com. 

02323881102

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü