Cilt V 1997

196 sayfa, 61 siyah beyaz levha, Türkçe, İngilizce ve Almanca makaleler

 • İÇİNDEKİLER/CONTENTS

 • E. Akdeniz / Güneybatı Anadolu Sahillerinde Prehistorik Bir Yerleşim: Tavşan Adası

 • H. Ekiz / İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde Bulunan Üç Tanrı Heykelciği

 • S. Yaylalı / Erzurum Müzesi’ndeki Bronz Keçi Figürleri Üzerine Bazı Gözlemler

 • E. Doğer-G. Şenol / Batı Anadolu’da Bulunan Bir Grup Amphora Mührü

 • G. Şenol-A.K. Şenol / Rhodian Stamped Amphorae from Sarayburnu

 • M. Arslan / Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde Bulunan Pontus Krallığı’na ve Pontus Kentlerine ait Roma Devri Sikkeleri

 • V. Çelgin / Termessos Gymnasionları: Yazıtların Işığında Bazı Gözlem ve Değerlendirmeler

 • H. Dedeoğlu / Manisa Müzesi’ndeki Marsyas Heykeli

 • T. Başaran-Z. İlken / Die thermische Analyse der Wärmedispersion im kleinen Bad von Phaselis

 • Maria Paz De Hoz / The Verb ΚΑΘΙΕΡΟΩ and Referance to the Divinity in Anatolian Funeral Formulas

 • P. Herrmann / Grabepigramm aus Büyükbelen in Lydien

 • H. Malay / New Inscription from Western Anatolia III

 • F. Ölmez / A New Inscription from Tralleis

 • D. French / Pre- and Early-Roman Roads of Asia Minoar: The Earliest Roman, Paved Roads in Asia Minor

 • D. French / Pre- and Early-Roman Roads of Asia Minor: A Hellenistic Stadion-stone from Ephesus

02323112527

 egearkeolojidergisi.com. 

02323881102

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü