Cilt VII 2006/1

115 s, s/b resimler, 1 İngilizce 5 Türkçe makale. 

 • Derin, Zafer / İzmir'den İki Yeni Prehistorik Yerleşim: Yassıtepe Höyüğü, Çakallar Tepesi Höyüğü
  (Two New Prehistoric Settlements in the İzmir District: Yassıtepe Mound, Çakallar Tepesi Mound)

 • Akdeniz, Engin / II. Mursili'nin Arzawa Seferi ve Tarihi Coğrafya Açısından Bazı Öneriler
  (The Arzawian Expedition of Mursili II and some Suggestions on the Historical Geography)

 • Çakırlar, Canan / Arkeomalakoloji: Yabancı Bir Terim, Tanıdık Buluntular
  (Archaeomalacology: An unfamiliar Term, Familiar Finds)

 • Aytaçlar, M. Nezih / South Ionian Orientalizing Style Squat Oinochoai
  (Güney İonia Orientalizan Stilindeki Bodur Oinokhoeler)

 • Coşkun, Gökhan / Daskyleion'dan Bir Grup Çanak Formlu Kandil
  (A Group of Bowl-Formed Oil Lamps from Daskyleion)

 • Önder, Mehmet / Manisa Müzesi'ndeki Smyrna Sikke Definesi
  (The Smyrnaian Coin Hoard from Manisa Museum)

Kitap tanıtımı:

 • Özfırat, Aynur / Üçtepe II, Tunç Çağları, Kazı ve Yüzey Araştırması Işığında (Mücella Erdalkıran)

 • Diakonoff, Igor Mıhailoviç, Tarihin Yörüngeleri (Mahmut Bilge Baştürk) 

02323112527

 egearkeolojidergisi.com. 

02323881102

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü