Cilt VIII  2006/2

113 s, s/b resimler, Türkçe ve İngilizce makaleler.

 • Caymaz, Tayfun / Aliağa-Helvacıköy Bölgesinde Bir Neolitik Yerleşim: Arap Tepe
  (A Neolithic Settlement Aliağa-Helvacıköy Area: Arap Tepe)

 • Işıklı, Mehmet / Erzurum-Pulur Höyüğü Çalışmaları: Kuzeydoğu Anadolu Keramiği Üzerine Gözlemler
  (Erzurum-Pulur Höyük Studies: Observations on the North-Anatolian Ceramics)

 • Ozan, Ali / Urartu Krallığı'nın Kuzey Yayılımı: Nedenler ve Sonuçlar
  (The Northern Expansion of the Urartian Kingdom: Reasons and Results)

 • Güngör, Ümit / Archaic Ring-Askoi Found in Klazomenai
  (Klazomenai'de Bulunmuş Arkaik Dönem Halka Askosları)

 • Ateşlier, Suat / Euromos Arkaik Mimari Terrakottaları Üzerine İlk Gözlemler
  (First Preliminary Report on the Archaic Architectural Terracottas from Euromos)

 • Duman, Bahadır - Erim Konakçı / Kolossai: Höyük, Kalıntı ve Buluntuları
  (Colossae: the Mound, Remains and Findings)

Kitap tanıtımı:

 • Tsetskhladze, Gocha R. / Karadeniz'in Tarih ve Arkeolojisi Üzerine (M. Nezih Aytaçlar)

 • Mieroop, Marc van de / Antik Yakındoğu'nun Tarihi, İÖ 3000-323 (Fulya Dedeoğlu)

02323112527

 egearkeolojidergisi.com. 

02323881102

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü