178 s, s/b resimler, Türkçe ve Almanca makaleler, İngilizce özetler.

MAKALELER

 • Aykurt, Ayşegül / Batı Anadolu’da Minos Kökenli Bir Seramik Grubu / “Tortoise-Shell Ripple Ware”
  (Pottery of Minoan Origin in Western Anatolia / “Tortoise-Shell Ripple Ware)

 • Türker, Atila / Assur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Acemhöyük Fincanları
  (Acemhöyük Cups in Old Assyrian Period)

 • Özkan, Turhan / Funde aus einem spätgeometrischen Brandgrab 
  (Geç Geometrik Bir Kremasyon Mezarın Buluntuları)

 • Sezgin, Yusuf – Ersin Doğer / Klazomenai Üretimi Bir Grup Ticari Amphora / İ.Ö. 650-620
  (A Group of Clazomenian Transport Amhorae / 650-620 BC)

 • Gezgin, İsmail / Erythrai Hinterlandında Lokalizasyon Problemleri
  (Localization Problems on the Hinterland of Erythrai)

 • Cankardaş-Şenol, Gonca – Emel Canoğlu / Mısır-Alexandria Greko-Romen Müzesi’nde Bulunan Düğme Formlu Mühürler
  (Button-Type Amphora Stamps in the Greco-Roman Museum in Alexandria-Egypt

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEWS

 • Becker, Jörg – Nevali Çori / Keramik und Kleinfunde der Halaf und frühbronzezeit  (Eşref Abay)

 • Burrell, Barbara – Neokoroi; Greek Cities and Roman Emperors (Sedat Akkurnaz)

02323112527

 egearkeolojidergisi.com. 

02323881102

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü