224 s, s/b resimler, Türkçe, İngilizce ve Almanca makaleler.

İçindekiler:

KAZI RAPORLARI/FIELD REPORTS

 • Dedeoğlu, Fulya - Eşref Abay / Beycesultan Höyük Excavation Project: New Archaeological Evidence from Late Bronze Age Layers (Beycesultan Höyük Kazı Projesi: Geç Tunç Çağı Tabakalarına İlişkin Yeni Arkeolojik Veriler)

 • Erdoğan, Aytekin / Tripolis Roma Caddesi 2007-2009 Yılı Kazı Çalışmaları Ön Raporu
  (Preleminary Report of Tripolis Roman Street 2007-2009 Excavation Campaigns )

MAKALELER / ARTICLES

 • Kolankaya-Bostancı, Neyir / What Happened to Projectile Points in the İzmir Region during the Neolithic Period?
  (Neolitik Dönemde İzmir Bölgesi’nde Uçlara Ne Oldu?)

 • Ezer, Sabahattin / Kültepe Eski Tunç Çağı Tabakalarında Bulunmuş Olan Depas Türü Kaplar

 • (Depas Vassels found in Early Bronze Age Layers of Kültepe)

 • Dereboylu-Poulain, Emel / Ege Gübre Kazısı’nda Ele Geçen Amphora Mühürleri
  (Amphora Seals from Ege Gübre Excavation)

 • Tozan, Murat / Seleukidische und attalidische Kolonisationstätigkeit im oberen Kaikostal:Ein Vorbericht
  (Seleukoslar ve Attalosların Yukarı Kaikos Havzası'ndaki Kolonizasyon Faaliyetleri: Bir Ön Rapor)

 • Patacı, Sami - Sinan Altun: Mosaics of Early Byzantine Church B in Paphlagonian Hadrianoupolis and Their Iconographic Analysis (Paphlagonia Hadrianoupolis’i Erken Bizans B Kilisesi Mozaikleri ve İkonografik Analizi)

 • Armağan, M. Eda / Aigai’ın (Aiolis) Bizans Dönemi Piskoposluk Tarihi
  (Exarchate History of Aigai’s (Aiolis) Byzantine Age)

02323112527

 egearkeolojidergisi.com. 

02323881102

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü