162 s, s/b resimler, Türkçe ve İngilizce makaleler.

İçindekiler:

KAZI RAPORLARI / FIELD REPORTS 

 • Erdoğan, Aytekin - Rabia Aktaş / Tripolis Doğu Nekropolisi Kazı Çalışmaları
  (Ausgrabungen der östlichen Nekropole von Tripolis)

MAKALELER / ARTICLES

 • Erdem, Aylin Ü. / Ayanis Verileri Işığında Urartu'da Tahıl Depolama
  (Grain Storage in Urartu on the Bas is of Data from Ayanis Fortress)

 • Okan, Emre / Foça Açıklarından Ele Geçen Bir Grup Lesbos Amphorası
  (A Group of Lesbian Trade Amphorae from the Coastline of Foça)

 • Çörtük, Ufuk - Öğül Emre Öncü: A Study on the Defence Architecture of Northern Caria Harpasos (Akçay) Valley: Kıztaşı and Beyerli Fortresses
  (Kuzey Karia Harpasos (Akçay) Vadisi 'nin Savunma Mimarisi Üzerine Bir Çalışma: Kıztaşı ve Beyerli Kaleleri)

 • Alkaç, Erkan / Mithridates Savaşları Sırasında Khios'un Şarap İhracatı
  (Chios' Vine Export during the Wars of Mithridates)

 • Firat, Murat - Hüseyin Metin / İsparta Arkeoloji Müzesi Envanterinde Yer Alan Bir Grup Kandil
  (A Group of Lamps from Archaeological Museum of Isparta)

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEWS

 • Işıklı, Mehmet - Mine Artu (Eds.): Geçmişten Geleceğe Armağan / A Gift From Past to the Future (Emine Köker)

02323112527

 egearkeolojidergisi.com. 

02323881102

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü