120 s, s/b resimler, Türkçe ve Almanca makaleler, İngilizce özetler.

KAZI RAPORLARI / FIELD REPORTS

Ökse, A.Tuba / Salattepe Stratigrafisi Işığında Yukarı Dicle Havzası Kronolojisi
(The Chronology of Upper Tigris Region in the Light of Salattepe Stratigraphical Sequence)

MAKALELER / ARTICLES

 • Özsait, Mehmet - Turan Efe / Isparta-Gelendost Yakınlarında Yer Alan Yaka-Köşk Höyük’ten Toplanan Neolitik ve Kalkolitik Dönem Çanak Çömleği
  (Neolithic and Chalcolithic Pottery from Yaka-Köşk Höyük in Isparta-Gelendos)

 • Kaşka, Mehmet / Ein Spätschwarzfiguriger Augenschalen-Maler: Dionysoi-Maler
  (Bir Geç Siyah Figür Gözlü Kyliks Ressamı: Dionysoi Ressamı)

 • Doğan-Gürbüzer, Elçin / Klaros Lyralı Apollon Figürinleri Üzerine Bir Tipoloji
  (A Typology on Appollon Figurines with Lyre)

 • Sezgin, Yusuf / Antik Dönemde Pergamon-Aigai İlişkileri
  (The Relationships between Pergamon and Aigiai in Ancient Period)

 • Cankardeş-Şenol, Gonca / Aleksandria Shatby Nekropolisinde Ele Geçen Amphora Mühürleri
  (Stamped Amphora Handles from the Necropolis of Shatby in Alexandria)

 • Fırat, Murat / Phokaia Roma Dönemi Seramikleri: Altlıklar
  (Ancient Roman Pottery from Phokaia: Pot Stands)

02323112527

 egearkeolojidergisi.com. 

02323881102

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü