206 s, s/b resimler, Türkçe ve İngilizce makaleler ve özetler.

İçindekiler:

KAZI RAPORLARI

Erdoğan, Aytekin – Mehmet Nezih Aytaçlar / Milas-TKİ Kazıları Işıkdere Oda Mezarı
(Milas-TKİ Excavations: Işıkdere Chamber Tomb)


MAKALELER

Demirtaş, Işıl / Güvercinkayası Damga Mühür ve Mühür Baskıları
(Güvercinkayası Stamp Seals and Sealings)
Çaylı, Pınar – Işıl Demirtaş – İ. Banu Doğan / A Preliminary Study of Exchange and Bartering in the Villages of Aksaray
(Aksaray’ın Köylerinde Değiş Tokuş Üzerine Bir Ön Çalışma)
Sağlamtimur, Haluk – Emrullah Kalkan: Late Chalcolithic Pottery Assemblage from Başur Höyük
(Başur Höyük Geç Kalkolitik Dönem Çanak Çömlek Geleneği)
Yiğitpaşa, Davut / Doğu Anadolu Bölgesi Geç Demir Çağı Ritonları
(Late Iron Age Rhytons of Eastern Anatolia)
Şimşek, Celal – Mustafa Bilgin – Mehmet Okunak: Laodikeia Nekropolleri ve  Mezar Tipleri
(The Nekropoleis of Laodikeia and Grave-Types)
Atila, Cenker / Roman Glass Vessels in Sivas Museum
(Sivas Müzesi'ndeki Roma Dönemi Cam Vazoları)
Fırat, Murat / Isparta Müzesi'nden Bir Grup Bronz Heykelcik
(A Group of Bronze Statuettes from Isparta Museum
Tosun, Murat – Ayşe Aydın / Fethiye Müzesi’nden İki Ünik Kakasbos/Herakles/Maseis Tasvirli Adak Steli 
(Two Unique Votive Stelae of Kakasbos/Heracles/Maseis from Fethiye Museum)

02323112527

 egearkeolojidergisi.com. 

02323881102

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü