Arkeoloji Dergisi Cilt XXII (2017)

338 s, s/b ve renkli figürler, Türkçe ve İngilizce makaleler.

KAZI RAPORLARI / FIELD REPORTS

 • Haluk Sağlamtimur / Siirt-Başur Höyük Erken Tunç Çağı I Mezarları: Ön rapor 
  (Early Bronze Age I Cemetery in Siirt-Başur Höyük: Preliminary Report)

 • Günsel Özbilen Güngör – Seval Konak Tarakçı / Klazomenai MET Nekropolisi Kurtarma Kazısı Ön Raporu
  (A Preliminary Report on the Salvage Excavation at Clazomenai MET Necropolis)

MAKALELER / ARTICLES

 • Turan Efe – Yusuf Tuna / Frigya Yaylası’nda Yer Alan Keçiçayırı Yerleşmesi’nde Ele Geçirilen İlk Tunç Çağı Çanak Çömleği
  (The Early Bronze Age Pottery from Keçiçayırı Settlement in the Phrigian Highland)

 • Deniz Sarı / Frigya Dağlık Bölgesi’nde Yer Alan Keçiçayırı İlk Tunç Çağı II Kalesi Küçük Buluntuları
  (Small Finds from the Early Bronze Age II Citadel of Keçiçayırı)

 • Mücella Erdalkıran / Dicle Havzası’nda İlk Halaf Boyalı Malları ve Kültürel Etkileşimi
  (The First Halaf Fine Ware from Tigris Valley in Turkey and Its Cultural Interaction)

 • Ali Ozan – Erim Konakçı / Çürüksu Vadisi’nin Kıyısında Bir Geç Kalkolitik Dönem Yerleşimi Çukurköy Höyüğü
  (A Late Chalcolithic Period Settlement on Edge of Çürüksu Valley Çukurköy Höyük)

 • Mahmut Bilge Baştürk – Elif Baştürk / Şarhöyük – Dorylaion Kazılarında Tespit Edilen Erken Tunç Çağı Çanak Çömleği
  (Early Bronze Age Pottery Unearthed at Şarhöyük – Dorylaion Excavations)

 • Başak Boz / Yanmanın Kemikler Üzerindeki Etkisine Deneysel Bir Yaklaşım: Beycesultan Tunç Çağı İskeletleri
  (An Experimental Approach to the Efects of Burning on Bone: Bronze Age Skeletons from Beycesultan/Turkey)

 • Gökhan Coşkun – Fi̇gen Çevirici-Coşkun / Seyitömer Höyük M.Ö. 5. ve 4. Yüzyıl Ticari Amphoraları
  (5th and 4th Century Trade Amphoras from Seyitömer Höyük)

 • Mehmet Gürbüzer / Aigai’den Bir Bothros
  (A Bothros from Aigai)

 • Aygün Ekin Meriç – Ali Kazım Öz / Metropolis Peristilli Ev Mimarisi ve Seramik Buluntuları
  (The Architecture and Pottery of the Peristyle House at Metropolis)

 • H. Ertuğ Ergürer / Parion Nekropolisi M 143 Mezarı ve Buluntuları
  (Parion Necropolis Grave M 143 and its Findings)

 • Ergün Karaca / Allianoi’da Saptanan Kemik Buluntular
  (Bone Finds from Allianoi)

 • Barış Semiz / Tripolis’ten Bir Grup Kırmızı Astarlı Seramiğin Arkeometrik İncelemesi
  (Archeometrical Investigation a group of Red Slip Ware from Tripolis)

02323112527

 egearkeolojidergisi.com. 

02323881102

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü