Arkeoloji Dergisi Cilt XXIV (2018)

KAZI RAPORLARI / FIELD REPORTS

 • Sinan Ünlüsoy – Christopher H. Roosevelt – Christina Luke / Gediz Vadisi’nde Bir Orta ve Geç Tunç Çağı Kalesi: Kaymakçı
  (A Middle and Late Bronze Age Site in the Gediz Valley: Kaymakçı)

 • Muhip Çarkı / Pertek-Karaçor Bölgesi Prehistorik Dönem Yerleşimleri ve Yerleşim Düzeni
  (Prehistoric Settlements and Settlement Pattern in the Pertek-Karaçor Region)

MAKALELER / ARTICLES

 • Can Yümni Gündem – Nihat Erdoğan / A Neolithic Stone Cup with a Sacred Scene 
  (Kutsal Sahneli Bir Neolitik Taş Kap)

 • Çiler Çilingiroğlu – Ahmet Uhri – Berkay Dinçer – İsmail Baykara – Canan Çakırlar Didem Turan – Ece Sezgin – Ece Dinçerler / Kömür Burnu: İzmir-Karaburun’da Çok Dönemli Bir Prehistorik Buluntu Alanı 
  (Kömür Burnu: A Multi-Component Prehistoric Site in Karaburun, Izmir)

 • Cenker Atila – Emre Okan / Commercial Relationships of Phocaea in the Light of Archaic Trade Amphorae
  (Ticari Amphoralar Işığında Phokaiaʼnın Ticari İlişkileri)

 • S. Melİke Zeren Hasdağlı / Klazomenai Geç Klasik Dönem Yerel Üretim Kâseleri  
  (Late Classical Period Local Bowls from Klazomenai)

 • Serhat Foça / Kyme İDÇ Nekropolisi’nden Bir Grup Mezar  
  (A Group of Tombs from IDC Necropolis of Kyme)

 • Aytekin Erdoğan – Sabri Arıcı / Tripolis Mezar Tipolojisi  
  (The Tomb Typology of Tripolis)

 • Abuzer Kızıl / Mylasa (Milas) Roma Dönemi Tonoz Çatılı Oda Mezarlar 
  (The Vaulted Tombs of Mylasa (Milas) In Roman Period)

 • Murat Tozan / The Naval Expedition of Servilius Isauricus in Western Pamphylia: Conquest or Re-Conquest?
  (Servilius Isauricus’un Batı Pamphylia’daki Deniz Seferi: Fetih Ya Da Yeniden Fetih?)

02323112527

 egearkeolojidergisi.com. 

02323881102

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü