Makalelerin aşağıdaki isimlere ve adrese gönderilmesi gerekmektedir:

                Dr. Aytekin ERDOĞAN / Dr. M. Nezih AYTAÇLAR (Klasik Arkeoloji)

                Dr. Eşref ABAY/ Dr. Fulya DEDEOĞLU (Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi)

                Yazışma Adresi:

                Arkeoloji Dergisi

                Ege Üniversitesi

                Edebiyat Fakültesi

                Arkeoloji Bölümü

                35100 Bornova, İzmir, Türkiye

                Fax: (232) 388 11 02

                Web: egearkeolojidergisi.com

                E-mail:  erdogan105@hotmail.com

                             naytaclar@yahoo.com

                             dedeoglufulya@hotmail.com

                             esref.abay@ede.edu.tr

02323112527

 egearkeolojidergisi.com. 

02323881102

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü